NİZİP TİCARET BORSASI

Commodity Exchange


BEYANNAME
DOĞRULAMA
+90 (342) 518 1690

 NİZİP TİCARET BORSASI

GENEL SEKRETERLİK


Genel Sekreter Borsa Personelinin Sicil Amiridir. Genel Sekreter, Meclis ile Yönetim Kurulu toplantılarına ait tutanakları düzenler, Borsamın iç çalışmalarıyla yazı işleri düzenler ve yönetir, Borsa Personeline gerekli emir ve talimatları verir ve çalışmaları denetler, Yönetim Kurulu veya Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

 

Telefon :

+90 342 518 16 90 - 91

+90 342 518 16 92

 


ADI SOYADI
 
GÖREVİ E-MAİL ADRESİ DAHİLİ

 MEHMET ERAY ÖLÇAL
 
GENEL SEKRETER mehmeterayolcal@niziptb.org.tr 121

 ABUZER KÜPELİ
 

 GENEL SEKRETER YRD.

abuzerkupeli@niziptb.org.tr 125
×