NİZİP TİCARET BORSASI

Commodity Exchange


BEYANNAME
DOĞRULAMA
+90 (342) 518 1690

 NİZİP TİCARET BORSASI

ÜYE AİDAT İŞLEMLERİ


 • 5174 Sayılı Kanun gereğince, Nizip Ticaret Borsası'na kayıtlı bulunan şahıs firmalarından ve şirketlerden her yıl, Yıllık aidat iki eşit taksitte tahsil edilir.
   
 • Yıllık Aidatların son ödeme günü,
  1. Taksit 30 HAZİRAN
  2. Taksit 31 EKİM
   
 • Zamanında ödenmeyen aidatlara 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı uygulanır.
   
 • Aidatlar Borsa üyeliği devam ettiği sürece tahakkuk ve tahsil edilir.
×