NİZİP TİCARET BORSASI

Commodity Exchange


BEYANNAME
DOĞRULAMA
+90 (342) 518 1690

 NİZİP TİCARET BORSASI

YILLIK AİDAT

 

Nizip Ticaret Borsası üyelerine aşağıdaki tarife esas alınarak Yıllık Aidat tahakkuk edilir.

KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ

2020 YILI İÇİN AİDAT ÜCRETLERİ

1.DERECE 465.00 -TL

2.DERECE 425.00 -TL

3.DERECE 380.00 -TL

4.DERECE 335.00 -TL

5.DERECE 300.00 -TL

Değişikliklerin Bildirilmesi

Borsalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları borsalara bildirmek zorundadır.

 


 

Tarih: 13.06.2019
×