NİZİP TİCARET BORSASI

Commodity Exchange


BEYANNAME
DOĞRULAMA
+90 (342) 518 1690

 NİZİP TİCARET BORSASI

TESCİL


  • Borsaya dahil maddelere ait alım satımların mevzuat, meclis ve yönetim kurulu kararlarına uygun alarak tescillerini sağlamak.

  • Yönetim Kurulu Kararına bağlı olarak; Borsamızda kayıtlı olan firmaların alım satımlarının tescile intikal edip etmediğini kontrol etmek, tescil noksanı görülen firmaları tespit edip, tescil dışı işlemlerin tescile intikal ettirilmesini sağlamak,

  • Tescile intikal eden tüm maddelere ilişkin günlük, haftalık, aylık ve yıllık bültenleri hazırlamak,

  • İşlem salonlarında gerçekleştirilen muamelelerin işlem formlarına kaydedilmesini sağlamak,

  • Borsada muamele gören maddelere ait fiyatları günlük olarak tespit ettirerek salonlarda ilanını sağlamak.
     

ADI SOYADI GÖREVİ E-MAİL ADRESİ
DAHİLİ
 
  NAZİRE AKTAY   ÜYE SİCİL, TESCİL ŞEFİ     nazireaktay@niziptb.org.tr
114
 
  ESRA SÖNMEZ   MUHASEBE, ÖZEL KALEM, TESCİL   esrasonmez@niziptb.org.tr
117
 

 

Tel.  +90 342 518 16 90-91

Fax   +90 342 518 16 92

×