NİZİP TİCARET BORSASI

Commodity Exchange


BEYANNAME
DOĞRULAMA
+90 (342) 518 1690

 NİZİP TİCARET BORSASI

MUHASEBE


Borsamızın mali ve idari faaliyetlerinin ve işlemlerinin sağlıklı, güvenilir bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve TOBB bütçe ve muhasebe yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine göre muhasebe kayıtlarının tutulduğu, kayıtlı üyeler ile ilgili aidat tahsilatlarının yapıldığı, tescil işlemlerinden doğan stopaj ve fon tahsilatının ve takibinin yapıldığı servistir. Üyelerin mali ve vergi ile ilgili problemlerine çözüm üretmek amacıyla ilgili merciler nezdinde gereken temasların yürütülmesini sağlar.

 

Adı Soyadı   Esra Sönmez

Ünvanı         Muhasebe

Mail              esrasonmez@niziptb.org.tr

Dahili           113

 

Tel.  +90 342 518 16 90-91

Fax   +90 342 518 16 92

 

×