NİZİP TİCARET BORSASI

Commodity Exchange


BEYANNAME
DOĞRULAMA
+90 (342) 518 1690

 NİZİP TİCARET BORSASI

TOPRAK VE BİTKİ ANALİZ LABORATUARI


Toprak ve Bitki Analiz Laboratuarımız Türkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından onaylıdır. Laboratuarımızda çiftçilerimize, meyve sebze yetiştiricilerimize toprak, bitki ve su analizleri sağlamaktayız.

Toprak Analiz Laboratuarımızda kullanılan metodlar, ülkemizin toprak yapısı baz alınarak çeşitli üniversite ve araştırma enstitüleri tarafından belirlenmiş, kabul görmüş toprak analiz metodlarıdır. Toprak analizleri, zirai amaçlı kullanılan toprakların ve bu topraklarda yetiştirilecek olan bitkilerin besin ihtiyacını belirleyebilmek amacıyla gerçekleştirilmektedir. Toprakta pH, aktif kireç, toplam tuz, satürasyon, bünye, organic madde, toplam azot, Fosfor, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Demir, Mangan, Çinko, Bakır analizleri yapılarak bitkilerin besin ihtiyacına göre gübreleme tavsiyeleri yapılmaktadır.

×